Inlägg med kategori startsida visas på startsidan

Allvarligt läge-Beviljad Signalteknikerutbildning startar ej

Myndigheten för yrkeshögskolan har beviljat medel till tre YH-utbildningar för Signaltekniker/Järnvägstekniker med start höstterminen 2020–2021 men av dessa kommer endast Trafikverksskolans utbildning starta. Av den anledningen har FSJ skickat en framställan till Trafikverket med en vädjan om att ge Trafikverksskolan i uppdrag att stötta de andra utbildningsanordnarna. Framställan till Trafikverket

By |2020-06-03T14:53:51+00:00juni 3rd, 2020|Nyheter, Okategoriserade, startsida|Kommentarer inaktiverade för Allvarligt läge-Beviljad Signalteknikerutbildning startar ej

Stor satsning på Järnvägsunderhåll i hela landet!

På grund av coronapandemin och den kraftiga minskningen av resande som den medfört, kan utökade underhållsarbeten göras på järnväg utan att trafiken störs i så stor omfattning. Därför avsätter nu regeringen 720 miljoner kronor till järnvägsunderhåll, 120 mkr för att ersätta uteblivna banavgifter, 200 mkr för att öka/förbättra kapaciteten och 400 mkr för kostnadsökningar. regeringen.se/pressmeddelanden  

By |2020-06-03T14:44:54+00:00maj 19th, 2020|Nyheter, Okategoriserade, startsida|Kommentarer inaktiverade för Stor satsning på Järnvägsunderhåll i hela landet!

Yrkes-SM 2020 inställt

Arrangörerna för Yrkes-SM, World Skills,  har efter regeringens beslut 2020-03-11, med stöd av 2 kap. 15 § ordningslagen (1993: 1617) att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar enligt samma lag, med 500 eller fler deltagare, tills vidare inte ska vara tillåtna i Sverige tvingats ställa in Yrkes-SM. Detta beslut fattades med anledning av att begränsa den pågående [...]

By |2020-03-18T13:40:25+00:00januari 21st, 2020|Branschevents, Kvalitet och kompetens, Okategoriserade, startsida|Kommentarer inaktiverade för Yrkes-SM 2020 inställt

Järnvägen schemalagt i skolan!

Arbetsmarknadskunskap bidrar till att minska glappet på arbetsmarknaden genom att öka ungas kunskap om sina framtida jobbmöjligheter. De pratar om var jobben finns och vilka vägar som leder dit. Tillsammans med JBS kommer FSJ  även i år att delta på inspiratörsföreläsningar i gymnasieskolor runt om i landet för att göra järnvägen känd som en framtida [...]

By |2020-03-18T08:46:22+00:00januari 21st, 2020|Kvalitet och kompetens, startsida|Kommentarer inaktiverade för Järnvägen schemalagt i skolan!