Vi arbetar för en säker järnvägsbransch
Vi arbetar för en lönsam bransch
Vi arbetar för en attraktiv bransch
slider_start1

Vi bidrar till samhällsnyttan

Föreningen Sveriges Järnvägsentreprenörer (FSJ) tillvaratar intresset för företag som i Sverige bedriver verksamhet inom järnvägsentreprenader. Föreningens viktigaste uppgifter är att arbeta för säkerhet, en leverantörsmarknad på lika villkor, tryggad kompetensförsörjning och att verka för en positiv bild av järnvägsbranschen.

Vi har 28 medlemmar som tillsammans har en omsättning på drygt 18 miljarder svenska kronor och som sysselsätter ca 9 000 personer. I föreningen ingår också medlemmar som har blandad verksamhet där bara en del berör järnvägens infrastruktur.

 

medlemspil

Välkommen till vår nya webb!

Vi finns numera på jarnvagsentreprenorerna.se och mycket av innehållet som fanns tidigare finns också här. Under Järnvägsbranschen hittar du information om våra olika fokusområden, branschevents vi blir inbjudna till […]

Anna Johansson deltar på extrastämma 11 november

Kom och lyssna på infrastrukturminister Anna Johansson på medlemsmöte och extrastämma den 11 november klockan 09.00-13.00 i Stockholm.

Utförlig agenda och formell kallelse till extrastämman skickas ut senare. Men, redan nu […]

Nya mallar för trafikeringsavtal 2017

Trafikverket har beslutat utformningen av nya TRAV-mallar för tågplan 2017. Mallen för ansökan till långtid i tågplan och mallen för ad hoc har blivit gemensam.

Mall: Trafikorganisatör (pdf)

Mall: […]

marknad_upphandling

Vi vill skapa goda och konkurrensneutrala villkor för upphandling. Läs mer >

kvalitet_kompetens

Våra långsiktiga mål är kvalitetskrav, register över kompetens samt certifiering. Läs mer >

sakterhet_arbetsmiljo

Vi arbetar för nollvisionen. Ingen ska förolyckas eller bli svårt skadad i sitt arbete. Läs mer >

Kontakta oss

Fält markerade med en * är obligatoriska