Vi arbetar för en säker järnvägsbransch
Vi arbetar för en lönsam bransch
Vi arbetar för en attraktiv bransch
slider_start1

Vi bidrar till samhällsnyttan

Föreningen Sveriges Järnvägsentreprenörer (FSJ) tillvaratar intresset för företag som i Sverige bedriver verksamhet inom järnvägsentreprenader. Föreningens viktigaste uppgifter är att arbeta för säkerhet, en leverantörsmarknad på lika villkor, tryggad kompetensförsörjning och att verka för en positiv bild av järnvägsbranschen.

Vi har 28 medlemmar som tillsammans har en omsättning på drygt 18 miljarder svenska kronor och som sysselsätter ca 9 000 personer. I föreningen ingår också medlemmar som har blandad verksamhet där bara en del berör järnvägens infrastruktur.

 

medlemspil

Anteckningar från JBS Styrelsemöte 12 september

12 september var det styrelsemöte med Järnvägsbranschens  samverkansforum. Läs minnesanteckningarna

Trafikverket informerar om elsäkerhet

I och med den nya elsäkerhetslagen som träder i kraft 1 juli i år har Trafikverket uppdaterat information kring elsäkerheten:

Anteckningar från JBS styrelsemöte 19 juni

Den 19 juni var det styrelsemöte i Järnvägsbranschens samverkansforum. Läs minnesanteckningarna (pdf)

marknad_upphandling

Vi vill skapa goda och konkurrensneutrala villkor för upphandling. Läs mer >

kvalitet_kompetens

Våra långsiktiga mål är kvalitetskrav, register över kompetens samt certifiering. Läs mer >

sakterhet_arbetsmiljo

Vi arbetar för nollvisionen. Ingen ska förolyckas eller bli svårt skadad i sitt arbete. Läs mer >

Kontakta oss

Fält markerade med en * är obligatoriska