Start2024-03-22T08:45:05+00:00
Vi arbetar för en säker järnvägsbransch
Vi arbetar för en lönsam bransch
Vi arbetar för en attraktiv bransch

Vi bidrar till samhällsnyttan

Föreningen Sveriges Järnvägsentreprenörer (FSJ) tillvaratar intresset för företag som i Sverige bedriver verksamhet inom järnvägsentreprenader. Föreningens viktigaste uppgifter är att arbeta för säkerhet, en leverantörsmarknad på lika villkor, tryggad kompetensförsörjning och att verka för en positiv bild av järnvägsbranschen.

FSJ har 24 medlemsföretag som tillsammans har en omsättning på drygt 17 miljarder svenska kronor och som sysselsätter ca 4 900 personer. I föreningen ingår också medlemmar som har blandad verksamhet där bara en del berör järnvägens infrastruktur.

medlemspil

Vis FSJ:s årsstämma den 18 april valdes följande styrelse

Vid FSJ:s årsstämma den 18 april valdes följande styrelse;
Ordförande: Olga […]

marknad_upphandling

Vi vill skapa goda och konkurrensneutrala villkor för upphandling. Läs mer >

kvalitet_kompetens

Våra långsiktiga mål är fastställda kvalifikationskrav och att öka attraktionen till järnvägsbranschen Läs mer >

sakterhet_arbetsmiljo

Vi arbetar för nollvisionen. Ingen ska förolyckas eller bli svårt skadad i sitt arbete. Läs mer >

Kontakta oss