Start2023-01-09T10:29:30+00:00
Vi arbetar för en säker järnvägsbransch
Vi arbetar för en lönsam bransch
Vi arbetar för en attraktiv bransch

Vi bidrar till samhällsnyttan

Föreningen Sveriges Järnvägsentreprenörer (FSJ) tillvaratar intresset för företag som i Sverige bedriver verksamhet inom järnvägsentreprenader. Föreningens viktigaste uppgifter är att arbeta för säkerhet, en leverantörsmarknad på lika villkor, tryggad kompetensförsörjning och att verka för en positiv bild av järnvägsbranschen.

FSJ har 24 medlemsföretag som tillsammans har en omsättning på drygt 14,5 miljarder svenska kronor och som sysselsätter ca 4 500 personer. I föreningen ingår också medlemmar som har blandad verksamhet där bara en del berör järnvägens infrastruktur.

medlemspil

Nomineringarna till FSJ:s Säkerhetspris klara!

FSJ:s Säkerhetspris syfte är att uppmärksamma team eller enskilda medarbetare som gjort skillnad kopplat till en säker Arbetsmiljö. – Vi jobbar säkert eller inte alls!

Säkerpriset kommer delas ut under middagen […]

Positivt resultat för utbildningar till järnvägstekniker när MYH:s senaste ansökningsomgång publicerades

En av de största utmaningarna för Sveriges järnväg idag är det stora behovet av kompetensförsörjning därför välkomnar Föreningen Sveriges Järnvägsentreprenörer, FSJ Norrbottens satsning på järnvägsutbildningar. MYH har tilldelat Luleå kommun […]

Biljetterna släppta till Train & Rail – Vår nya samlingsplats för branschen

Den 25–27 april 2023 möts järnvägsbranschen på Älvsjömässan i Stockholm. Tre fullspäckade dagar, med fackmässa, seminarier, möten i regi av branschens organisationer, debatter och kvällsaktiviteter som […]

marknad_upphandling

Vi vill skapa goda och konkurrensneutrala villkor för upphandling. Läs mer >

kvalitet_kompetens

Våra långsiktiga mål är kvalifikationskrav, register över kompetens samt certifiering. Läs mer >

sakterhet_arbetsmiljo

Vi arbetar för nollvisionen. Ingen ska förolyckas eller bli svårt skadad i sitt arbete. Läs mer >

Kontakta oss