Vi arbetar för en säker järnvägsbransch
Vi arbetar för en lönsam bransch
Vi arbetar för en attraktiv bransch
slider_start1

Vi bidrar till samhällsnyttan

Föreningen Sveriges Järnvägsentreprenörer (FSJ) tillvaratar intresset för företag som i Sverige bedriver verksamhet inom järnvägsentreprenader. Föreningens viktigaste uppgifter är att arbeta för säkerhet, en leverantörsmarknad på lika villkor, tryggad kompetensförsörjning och att verka för en positiv bild av järnvägsbranschen.

Vi har 28 medlemmar som tillsammans har en omsättning på drygt 18 miljarder svenska kronor och som sysselsätter ca 9 000 personer. I föreningen ingår också medlemmar som har blandad verksamhet där bara en del berör järnvägens infrastruktur.

 

medlemspil

JBS styrelsemöte 9 mars

Läs minnesanteckningarna från JBS styrelsemöte den 9 mars här: JBS styrelsemöte 20170309 Minnesanteckningar.

Stämma 30 mars med Anna Lundman, underhållschef TRV

Välkommen på FSJs årsstämma 2017!
Stämman inleds med lunch och samtal med Anna Lundman som berättar om Trafikverket med fokus på det som ligger framför oss angående järnvägsunderhållet och de stora satsningar som planeras […]

Nytt bolag ”Settler Rail AB” bildat

Settler AB, Spårbyggarna i Södra Sverige AB och Best Rail Sweden AB bildar gemensamt ett nytt driftbolag under namnet Settler Rail AB. För mer information klicka här: Settler Rail […]

marknad_upphandling

Vi vill skapa goda och konkurrensneutrala villkor för upphandling. Läs mer >

kvalitet_kompetens

Våra långsiktiga mål är kvalitetskrav, register över kompetens samt certifiering. Läs mer >

sakterhet_arbetsmiljo

Vi arbetar för nollvisionen. Ingen ska förolyckas eller bli svårt skadad i sitt arbete. Läs mer >

Kontakta oss

Fält markerade med en * är obligatoriska