Samarbeten och grupper2021-03-05T13:47:55+00:00

Samarbeten och grupper

Det finns många olika grupper som arbetar tillsammans inom järnvägsbranschen. Här har vi valt att presentera samarbetsforumet JBS som FSJ deltar i.

Järnvägsbranschens samarbetsforum, JBS

www.trafikverket.se/jbs

Järnvägsbranschens samarbetsforum bildades i april 2016. Syftet är att prioritera, effektivisera, samordna och driva på branschgemensamt förbättringsarbete.

JBS är ett samarbete som inkluderar hela järnvägsbranschen – de som ansvarar för järnvägen, de aktörer som transporterar och trafikerar järnvägen, fordonstillverkare, fastighetsförvaltare och aktörer som arbetar på järnvägen. JBS leds av en styrelse med representanter på högsta ledningsnivå från några av organisationerna och en oberoende ordförande.

JBS gemensamma agenda fokuserar 2021 på:

Tillsammans för tåg i tid – Är ett samarbete mellan järnvägsbranschens aktörer, som ska bidra till att öka punktligheten och stärka förtroendet för järnvägen. Arbetet för att förbättra punktligheten sker systematiskt och långsiktigt, och görs synligt och transparent. Varje år utvärderar vi arbetet och redovisar resultatet på en resultatkonferens.

Kompetensförsörjning – Arbetet inom JBS Kompetens bedrivs i två huvuddelar; Attraktivitet och Utbildning.

Attraktivitet ska vara en ”Pipeline för framtida arbetskraft”, med järnvägsjobb.se som avsändare. Den ena målgruppen är 15-åringar (åk 9) för att uppmuntra dem att välja en inriktning, som leder till järnvägen.

Aktiviteter är ”Framtidståget” och ”Arbetsmarknadskunskap”. Den andra målgruppen är förstaårsstudenter på tekniska högskolor och universitet, med mål att attrahera studenterna att välja järnvägs- eller anläggningsinriktning. Vi möter dem på mässor och events för ingenjörer på högskolor/universitet, till exempel exjobbsdagar, och genomför riktad kommunikation till målgrupperna.

Utbildning fokuserar på att ta fram förslag på utbildningar för Universitet, Högskolor och Yrkeshögskolor samt att utveckla samarbeten med lärosätena och kontakterna med departementen. Kursutbud och kursinnehåll samt att ta fram ett ”Nationellt likvärdigt innehåll” för BEST-utbildningarna utvecklas i detalj. Vi arbetar också för  att  tydliggöra benämningar på yrkesroller.

JBS Fokusområden utvärderades varje år vid en gemensam konferens för hela branschen, här kan du läsa om resultaten: Senaste nytt från JBS