Samarbeten och grupper

Det finns många olika grupper som arbetar tillsammans inom järnvägsbranschen. Här har vi listat de samarbeten Järnvägsentreprenörerna deltar i.

Järnvägsbranschens samarbetsforum, JBS

www.trafikverket.se/jbs

Järnvägsbranschens samarbetsforum bildades i april 2016. Syftet är att prioritera, effektivisera, samordna och driva på branschgemensamt förbättringsarbete.

JBS är ett samarbete som inkluderar hela järnvägsbranschen – de som ansvarar för järnvägen, de aktörer som transporterar och trafikerar järnvägen, fordonstillverkare, fastighetsförvaltare och aktörer som arbetar på järnvägen. JBS leds av en styrelse med representanter på högsta ledningsnivå från några av organisationerna och en oberoende ordförande som ännu inte är utsedd.

Till en början ska JBS fokusera på tre redan pågående förbättringsinitiativ och ett nytt område.

  • Punktlighetssamarbetet i TTT (Tillsammans för Tåg i Tid) som kraftigt ska öka operatörernas punktlighet och järnvägssystemets robusthet.
  • MPK (Marknadsanpassad Planering av Kapacitet) drivs med syftet att frigöra och optimera järnvägens totala kapacitet.
  • Stärkt branschsamverkan syftar till att stärka samverkan i planering av åtgärder och trafik.
  • Kultur. Vi behöver skapa och dela en gemensam kultur för hur vi bedriver vårt gemensamma förbättringsarbete och branschsamarbete framöver.

Inbjudan JBS tankesmedja järnvägens branschkultur 2017-05-02: https://www.jarnvagsentreprenorerna.se/jbs-tankesmedja-jarnvagens-branschkultur-den-2-maj/

Resultat av JBS Resultatkonferens 2017-03-21: JBS artikel april 2017

Inbjudan till JBS Resultatkonferens 2017-03-21: Inbjudan JBS Resultatkonferens 2017-03-21

Minnesanteckningar från JBS styrelsemöte den 9 mars 2017: JBS styrelsemöte 2017-03-09 minnesanteckningar

Minnesanteckningar från JBS styrelsemöte den 9 nov 2016: JBS styrelsemöte 2016-11-09 minnesant och bilaga