Samarbeten och grupper2018-12-21T15:06:14+00:00

Samarbeten och grupper

Det finns många olika grupper som arbetar tillsammans inom järnvägsbranschen. Här har vi listat de samarbeten Järnvägsentreprenörerna deltar i.

Järnvägsbranschens samarbetsforum, JBS

www.trafikverket.se/jbs

Järnvägsbranschens samarbetsforum bildades i april 2016. Syftet är att prioritera, effektivisera, samordna och driva på branschgemensamt förbättringsarbete.

JBS är ett samarbete som inkluderar hela järnvägsbranschen – de som ansvarar för järnvägen, de aktörer som transporterar och trafikerar järnvägen, fordonstillverkare, fastighetsförvaltare och aktörer som arbetar på järnvägen. JBS leds av en styrelse med representanter på högsta ledningsnivå från några av organisationerna och en oberoende ordförande.

JBS gemensamma agenda fokuserar på:

  • Punktlighetssamarbetet i TTT (Tillsammans för Tåg i Tid) som kraftigt ska öka operatörernas punktlighet och järnvägssystemets robusthet.
  • MPK (Marknadsanpassad Planering av Kapacitet) drivs med syftet att frigöra och optimera järnvägens totala kapacitet.
  • Stärkt branschsamverkan syftar till att stärka samverkan i planering av åtgärder och trafik.
  • Kompetensförsörjning, syftar till att göra järnvägsbranschen attraktiv och ta fram en gemensam bild över behov av kompetens och resurser.
  • Säkerhet, hur vi gemensamt kan förbättra och utveckla säkerhetsarbetet inom järnvägen.

JBS Fokusområden utvärderades vid 2018:års  JBS resultatkonferens

Resultat av JBS Resultatkonferens 2017-03-21: JBS artikel april 2017