Nyheter

Anteckningar från JBS styrelsemöte 6 december

Den 6 december var det styrelsemöte med Järnvägsbranschens samverkansforum. Läs minnesanteckningar

Infratoppmöte med sund konkurrens och prioriteringar i fokus

Sveriges Byggindustrier bjuder in till sin årliga infrakonferens i Hässleholm den 12 januari. Bland talarna: Infrastrukturminister Tomas Eneroth, Lena Erixon generaldirektör Trafikverket och Catharina Elmsäter-Svärd vd Sveriges Byggindustrier. Anmälan Infrastrukturkonferens

Årsstämma 2018

Du måste vara inloggad för att se innehållet på denna sida.

FSJ:s Säkerhetsgrupp

Varje månad träffas Säkerhetsgruppen inom FSJ och diskuterar viktiga händelser och frågeställningar inom arbetsmiljö och säkerhet. Du som är medlem kan logga in på medlemssidorna och läsa minnesanteckningarna från deras senaste möte.

Anteckningar från JBS Styrelsemöte 12 september

12 september var det styrelsemöte med Järnvägsbranschens  samverkansforum. Läs minnesanteckningarna

Trafikverket informerar om elsäkerhet

I och med den nya elsäkerhetslagen som träder i kraft 1 juli i år har Trafikverket uppdaterat information kring elsäkerheten:

Anteckningar från JBS styrelsemöte 19 juni

Den 19 juni var det styrelsemöte i Järnvägsbranschens samverkansforum. Läs minnesanteckningarna (pdf)

Settler Rail AB och Lingonstjerna AB förvärvar Swedtrac Trafik AB

Settler Rail AB förvärvar två tredjedelar av Swedtrac Trafik AB inklusive det helägda dotterbolaget Underhållsbolaget Trafik AB med verksamhet i Hagalundsdepån, Solna.

Den resterande tredjedelen förvärvas av Lingonstjerna AB, som ägs av Swedtrac Trafik AB:s hittillsvarande […]

Protokoll och minnesanteckningar från stämman och medlemsmötet den 30 mars

Nu finns protokoll från föreningens och bolagets stämma samt minnesanteckningar från medlemsmötet på hemsidan för dig som medlem. Kom ihåg att logga in och klicka sedan på ”Möten”.

JBS – Tankesmedja järnvägens branschkultur den 2 maj

JBS bjuder in till ”Tankesmedjan Järnvägens branschkultur”. Inbjudan går till chefer och ledare från olika delar i branschen som är intresserade av att sätta förutsättningarna för att identifiera en modern branschkultur för järnvägen. Maxantal är 50 personer. För […]

Ladda ner fler nyheter »