Bli medlem2024-01-30T16:22:25+00:00

Bli medlem nu!

Som medlem i Föreningen  Sveriges Järnvägsentreprenörer, FSJ är du med och påverkar branschens villkor. Du får delta i årsmöte och vår egna säkerhetsdag för branschen. Du kan också välja att aktivt delta in någon av våra arbetsgrupper.

Du är med i vår tillbuds- och olycksfallsrapportering, i våra gemensamma svar på remisser för branschen och du får inbjudningar till seminarier och konferenser inom järnvägsområdet. Genom föreningens nätverk kommer du i kontakt med dina kollegor i branschen.

Att vara medlem är en kvalitetsstämpel

Att vara medlem i FSJ innebär att ert företag ska följa de medlemskrav som vi har tagit beslut om.

Möten som ger ökad kunskap

Varje vår bjuder vi in alla medlemmar på årsmöte med intressant tema. Många uppskattar de nätverksmöjligheter som våra möten ger.

Vad kostar det?

Medlemskostnaden är baserad på att föreningen ska kunna driva de frågor som ingår i föreningens uppdrag.

Medlemskapet i Järnvägsentreprenörerna kostar 17 850 kronor för samtliga medlemmar, varav 15 750 kronor är serviceavgift som är avdragsgillt och 2 100 kronor är medlemsavgift som inte är avdragsgill.

För större bolag tillkommer:

  • 21 000 kronor om företaget har en omsättning på 100-499 miljoner kronor/år
  • 50 400 kronor för företag med en omsättning över 500 miljoner kronor/år.

Vi beviljar medlemskap när som helst under året men årsavgiften är densamma oavsett när tillträdet sker.

Så här blir du medlem

  1. Läs igenom medlemskraven och försäkra dig om att ert företag står bakom Järnvägsentreprenörernas medlemskrav och policy för hur ett medlemsföretag agerar.
  2. Fyll i ansökningsblanketten, skriv under och mejla alternativt posta till angiven mottagare på blanketten.
  3. Du kommer att få en bekräftelse på att ansökan har kommit in.
  4. Vid närmast därpå kommande styrelsemöte behandlar styrelsen ansökan och därefter får du besked.

MEDLEMSANSÖKAN_FSJ

fsj5