Bli medlem2018-12-21T15:15:39+00:00

Bli medlem nu!

Som medlem i Järnvägsentreprenörerna är du med och påverkar branschens villkor. Du får delta i våra vår- och höstmöten som äger rum varje år. Du kan också välja att aktivt delta in någon av våra arbetsgrupper.

Här på hemsidan får du tillgång till tillbuds- och olycksfallsrapportering, samtliga remisser för branschen och inbjudningar till seminarier och konferenser inom järnvägsområdet. Genom föreningens nätverk kommer du i kontakt med dina kollegor i branschen.

Att vara medlem är en kvalitetsstämpel

Att vara medlem i Järnvägsentreprenörerna innebär att ert företag ska följa de medlemskrav som vi har tagit beslut om.

Som bevis att du följer kraven och är kvalitetssäkrad järnvägsentreprenör får du en medlemslogotyp som du kan använda på er webbplats, i upphandlingar eller andra trycksaker.

Möten som ger ökad kunskap

Varje vår och höst bjuder vi in alla medlemmar på möten med intressanta föreläsare och studie- eller industribesök. Vårens möte innehåller även föreningens årsstämma. Många av våra medlemmar uppskattar de nätverksmöjligheter som våra möten ger.

Vad kostar det?

Medlemskostnaden är baserad på att föreningen ska kunna driva de frågor som ingår i föreningens uppdrag.

För 2018 kostar medlemskapet i Järnvägsentreprenörerna 17 000 kronor för samtliga medlemmar, varav 15 000 kronor är serviceavgift som är avdragsgillt och 2 000 kronor är medlemsavgift som inte är avdragsgill.

För större bolag tillkommer:

  • 20 000 kronor om företaget har en omsättning på 100-499 miljoner kronor/år
  • 48 000 kronor för företag med en omsättning över 500 miljoner kronor/år.

Vi beviljar medlemskap när som helst under året men årsavgiften är densamma oavsett när tillträdet sker.

Så här blir du medlem

  1. Läs igenom medlemskraven och försäkra dig om att ert företag står bakom Järnvägsentreprenörernas medlemskrav och policy för hur ett medlemsföretag agerar.
  2. Fyll i ansökningsblanketten, skriv under och mejla alternativt posta till angiven mottagare på blanketten.
  3. Du kommer att få en bekräftelse på att ansökan har kommit in.
  4. Vid närmast därpå kommande styrelsemöte behandlar styrelsen ansökan och därefter får du besked.

Ladda ner ansökan här

fsj5