Kvalitet och kompetens2021-03-05T12:59:02+00:00

Kvalitet och kompetens

En av de största utmaningarna för Sveriges järnväg idag är det stora behovet av kompetensförsörjning och det behövs ett helhetsbegrepp för att säkra utbildningsmöjligheter och öka attraktiviteten till branschen. En trång sektor är även praktikplatser hos företagen.

Det är viktigt att de utbildningsinstitutioner som finns på ett bra sätt kan stödja branschens behov av kompetens inom BEST-området, vi behöver fler utbildningsplatser för att kunna svara upp mot de pensionsavgångar vi står inför.

Järnvägsentreprenörerna driver hemsidan järnvägsjobb.se som innehåller information om lediga jobb, utbildningar och yrken i branschen. Här har du som medlemsföretag  i FSJ möjlighet att annonsera ut lediga jobb utan kostnad. Sidan utvecklas kontinuerligt tillsammans med en kompetensgrupp sammansatt av branschföreträdare för hela järnvägsbranschen.

Ståndpunkter

Arbeta för att säkerställa branschens behov av utbildnings- och praktikplatser.

Mål

Det övergripande målet är att möjliggöra rekrytering av nya medarbetare till branschen. Därför verkar vi för att ett nationellt kompetenscenter för järnvägsutbildningar öppnas. Då kan vi få fler utbildningsplatser och fler behöriga järnvägstekniker. För att öka attraktionen till järnvägsbranschen arbetar vi för en sund bransch med rättvisa förhållanden för alla inklusive en säker arbetsmiljö.

medlemspil

kvalitet_kompetens

Var med och locka fler till järnvägen!

Trots att vi fortsatt kämpar med de utmaningar som coronapandemin medför vet vi att järnvägen även framöver kommer att spela en viktig roll för Sveriges konkurrenskraft och möjligheten att uppfylla Sveriges miljömål. Vi behöver bli fler! En viktig del i […]

Yrkes-SM 2020 inställt

Arrangörerna för Yrkes-SM, World Skills,  har efter regeringens beslut 2020-03-11, med stöd av 2 kap. 15 § ordningslagen (1993: 1617) att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar enligt samma lag, med 500 eller fler deltagare, tills vidare inte ska vara tillåtna […]

Load More Posts