Kvalitet och kompetens

Branschen behöver långsiktiga mål för kvalitetskraven, ett register över kompetens samt en certifiering. Branschen har också ett stort behov av rätt kompetens och behöver därför utveckla sin kompetensförsörjning. En trång sektor är praktikplatser hos företagen.

Det är viktigt att de utbildningsinstitutioner som finns på ett bra sätt kan stödja branschens behov av kompetens inom BEST-området.

Järnvägsentreprenörerna driver hemsidan järnvägsjobb.se som innehåller information om lediga jobb, utbildningar och yrken i branschen. Den här gruppen tillsammans ansvarar för webbplatsen. Den utvecklas kontinuerligt tillsammans med en kompetensgrupp sammansatt av branschföreträdare.

Ståndpunkter

Att säkerställa branschens behov av utbildnings- och praktikplatser.

Mål

Att undersöka branschens behov av kompetenser. Säkerställa att Järnvägsskolan och andra utbildningsinstanser kan leverera. Ge utrymme för praktik hos Järnvägsentreprenörernas medlemmar.

 

medlemspil

kvalitet_kompetens

Säkerhetsprövning av signaltekniska säkerhetsfunktionärer, FSJ begärt fortsatt uppskov

Efter FSJs styrelsemöte den 18 januari står helt klart att branschens uppfattning är att TRVs beslut angående säkerhetsprövning av signaltekniska säkerhetsfunktionärer är ohanterbart i sin nuvarande utformning. FSJ har, per den 18 januari, bett om ett möte med Trafikverket för […]

Mer attraktiv bransch och rätt kompetens

Vid det senaste styrelsemötet diskuterades de synpunkter som medlemmarna lämnade vid workshopen på stämman den 2 juni. Styrelsen beslutade att gruppen ska ta fram konkreta handlingsförslag på hur vi gör hela branschen mer attraktiv och en process för hur personal får […]

Ladda ner fler nyheter »

Kontaktpersoner

Lena Jogersten

Lena Jogersten (sammankallande)
Anker AB
Telefon: +46 (0)70-665 24 84
E-post: lena.jogersten@anker.ab

silouette

Leif Andersson
Infratek Sverige AB
Telefon: +46 (0)76-860 64 64
E-post: leif.andersson@infratek.se