Kvalitet och kompetens2018-12-19T14:44:09+00:00

Kvalitet och kompetens

Branschen behöver långsiktiga mål för kvalitetskraven, ett register över kompetens samt en certifiering. Branschen har också ett stort behov av rätt kompetens och behöver därför utveckla sin kompetensförsörjning. En trång sektor är praktikplatser hos företagen.

Det är viktigt att de utbildningsinstitutioner som finns på ett bra sätt kan stödja branschens behov av kompetens inom BEST-området.

Järnvägsentreprenörerna driver hemsidan järnvägsjobb.se som innehåller information om lediga jobb, utbildningar och yrken i branschen. Den här gruppen tillsammans ansvarar för webbplatsen. Den utvecklas kontinuerligt tillsammans med en kompetensgrupp sammansatt av branschföreträdare.

Ståndpunkter

Att säkerställa branschens behov av utbildnings- och praktikplatser.

Mål

Att undersöka branschens behov av kompetenser. Säkerställa att utbildningsinstanser kan leverera. Ge utrymme för praktik hos Järnvägsentreprenörernas medlemmar.

medlemspil

kvalitet_kompetens

Akut brist på järnvägstekniker 1 700 behövs inom fem år

– Den regering som tillträder efter höstens politiska vakuum måste ge Trafikverket ett övergripande ansvar för kompetensförsörjningen till järnvägsyrken. Utan tillräckligt många bantekniker, eltekniker, signaltekniker och spårsvetsare blir det svårt att uppnå den nationella transportplanens ambitioner och vårt mål att […]

Load More Posts