Arbetsmiljö och säkerhet2023-04-06T12:24:00+00:00

Arbetsmiljö och säkerhet

Vi arbetar för nollvisionen. Ingen ska förolyckas eller bli svårt skadad i sitt arbete. Vi arbetar för ett systematiskt och branschgemensamt säkerhetsarbete. Framgångs­faktorer är öppenhet och transparens, en vilja att lära och utvecklas samt att bidra till en gemensam kultur kring arbetsmiljön.

Järnvägsentreprenörerna verkar för att Transportstyrelsen tar fram regler som är så heltäckande som möjligt och att entreprenörerna bara ska behöva komplettera med rent företagsspecifika regler. Inom Järnvägsentreprenörerna finns ett kunnigt och effektivt nätverk för kunskapsöverföring, Säkerhetsgruppen, tillsammans påverkar vi utvecklingen.

För att upprätthålla den höga säkerheten behöver utvecklingen inom säkerhetsområdet hela tiden analyseras och nödvändiga åtgärder vidtas. Vi har regelbundna träffar med säkerhetsansvariga på Trafikverket och Transportstyrelsen.

Trots ett gemensamt säkerhetsarbete tas risker på våra arbetsplatser varje dag! Vi måste sluta bete oss riskfyllt, en attitydförändring måste till! FSJ:s medlemsföretag har tillsammans tagit fram en Säkerhetsfilm och föreningens förhoppning är att denna film ska användas av FSJ:s medlemsföretag tex vid projektens startmöten och i utbildningar. Även du som inte är medlem i FSJ får gärna sprida filmen! – Vi jobbar säkert eller inte alls!

FSJ:s säkerhetsfilm

Ståndpunkter

En gemensam säkerhetskultur på alla nivåer i organisationen hos FSJ:s medlemmar.

Mål

0-vision för olyckor. Vi jobbar säkert eller inte alls.

medlemspil

sakterhet_arbetsmiljo

Vinnaren av FSJ:s Säkerhetspris korad!

Att alla som vistas i eller invid spår ska ha en trygg arbetsmiljö har alltid varit en prioriterad fråga för oss inom FSJ, säger Niklas Andersson Säkerhetschef på Strukton Rail och en av prisutdelarna på Train & Rail. I höstas […]

Load More Posts