Nominerade till FSJ:s Säkerhetspris

FSJ:s Säkerhetspris syfte är att uppmärksamma team eller enskilda medarbetare som gjort skillnad kopplat till en säker Arbetsmiljö. – Vi jobbar säkert eller inte alls!

Säkerpriset kommer delas ut under middagen på  Train & Rail, Stockholmsmässan den 25 april.

Nominerade till FSJ:s Säkerhetspris är:

Edvard Grundström, Rosenqvist Entreprenad AB
Motivering: 
Edvard tillämpar alltid arbetet med säkerheten i fokus. Edvard räds inte att påpeka missförhållanden, avbryta arbetet eller på något sätt låta ett arbete som inte är säkert att fortgå. Varje arbetsmoment som Edvard ombeds att utföra planeras alltid noggrant med säkerheten i fokus där minsta lilla detalj som kan inbringa att arbetet medför en osäkerhet omhändertas.

Ellen Erickson, Vossloh Nordic Systems AB
Motivering:
Ellen är en person med högt engagemang för säkerhet i sin roll som produktionstekniker. Med de förbättringar som hon tagit fram för en av de mest allvarliga riskerna som är identifierade i kedjan för att leverera och få en spårväxel till installationsplats är hon nominerad. Hennes positiva förhållningssätt och ständiga dialog med arbetskamrater gör att både den verkliga orsaken till risker kommer fram och att lösningarna är praktiskt tillämpbara. När risker är av samma art, som här med fallrisk från en järnvägsvagn, kan det behövas olika lösningar beroende på miljön. Med bra samarbete resulterade arbetet med fallrisk från järnvägsvagn till två åtgärder där arbetsmiljön blivit betydligt förbättrad i tre olika delprocesser.

Daniel Thelin, Rosenqvist Entreprenad AB
Motivering:
Därför att Daniel ser till att maskiner och redskap alltid oavsett kostnad är i bästa skick. Daniel tvekar aldrig att ge oss utbildning som gör arbeten säkrare. Han tummar aldrig på säkerhet fast det kostar pengar.

Lars Adamsson, Infranord AB
Motivering:
Lars har genomfört ett pilotprojekt inom beteendebaserad säkerhet där de systematiskt arbetar med att förbättra säkerheten inom två utvalda områden:
Prova högspänningsbrytare i samband med underhåll av ställverk och omformare och
genomföra kopplingar utifrån driftorder. Projektmålet var att öka andelen säkra beteenden – för att långsiktigt bygga en stark säkerhetskultur – och samtidigt minska antalet olyckor genom tillämpning av positiv förstärkning. Några viktiga säkerhetsbarriärer som tydligt förbättrats är de säkra beteendena. Kontrollera och signera Risk-p/Risk-u innan arbetet påbörjas. Göra en översyn av Risk-u efter förändringar i arbetet, som t ex kollega som tillkommer. Stanna upp och stämma av med lämplig person om du upplever osäkerhet kring säkerheten.

 

 

By |2023-04-11T08:41:00+00:00mars 22nd, 2023|Arbetsmiljö och säkerhet, Okategoriserade, startsida|Kommentarer inaktiverade för Nominerade till FSJ:s Säkerhetspris