Var med och locka fler till järnvägen!

Trots att vi fortsatt kämpar med de utmaningar som coronapandemin medför vet vi att järnvägen även framöver kommer att spela en viktig roll för Sveriges konkurrenskraft och möjligheten att uppfylla Sveriges miljömål. Vi behöver bli fler! En viktig del i det arbetet är att studenter och unga vuxna väljer yrken inom järnvägen. För att berätta [...]

By |2021-02-24T10:49:03+00:00februari 24th, 2021|Branschevents, Kvalitet och kompetens, Okategoriserade, startsida|Kommentarer inaktiverade för Var med och locka fler till järnvägen!

Yrkes-SM 2020 inställt

Arrangörerna för Yrkes-SM, World Skills,  har efter regeringens beslut 2020-03-11, med stöd av 2 kap. 15 § ordningslagen (1993: 1617) att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar enligt samma lag, med 500 eller fler deltagare, tills vidare inte ska vara tillåtna i Sverige tvingats ställa in Yrkes-SM. Detta beslut fattades med anledning av att begränsa den pågående [...]

By |2020-03-18T13:40:25+00:00januari 21st, 2020|Branschevents, Kvalitet och kompetens, Okategoriserade, startsida|Kommentarer inaktiverade för Yrkes-SM 2020 inställt

Järnvägen schemalagt i skolan!

Arbetsmarknadskunskap bidrar till att minska glappet på arbetsmarknaden genom att öka ungas kunskap om sina framtida jobbmöjligheter. De pratar om var jobben finns och vilka vägar som leder dit. Tillsammans med JBS kommer FSJ  även i år att delta på inspiratörsföreläsningar i gymnasieskolor runt om i landet för att göra järnvägen känd som en framtida [...]

By |2020-03-18T08:46:22+00:00januari 21st, 2020|Kvalitet och kompetens, startsida|Kommentarer inaktiverade för Järnvägen schemalagt i skolan!

Akut brist på järnvägstekniker 1 700 behövs inom fem år

- Den regering som tillträder efter höstens politiska vakuum måste ge Trafikverket ett övergripande ansvar för kompetensförsörjningen till järnvägsyrken. Utan tillräckligt många bantekniker, eltekniker, signaltekniker och spårsvetsare blir det svårt att uppnå den nationella transportplanens ambitioner och vårt mål att rusta Sverige för 11 miljoner invånare, skriver Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Sveriges Byggindustrier, och Robert [...]

By |2018-12-19T14:45:36+00:00december 12th, 2018|Kvalitet och kompetens, Nyheter, startsida|Kommentarer inaktiverade för Akut brist på järnvägstekniker 1 700 behövs inom fem år

Ny version av jarnvagsjobb.se

Lanseringen av nya jarnvagsjobb.se är en pusselbit i det långsiktiga arbetet kring kompetensförsörjning som vi inlett tillsammans inom branschen. Sajten innehåller funktioner som lediga jobb, yrkesbeskrivningar och utbildningar. Precis som tidigare kan ditt företag lägga in de tjänster som ni vill annonsera.

By |2018-03-26T11:12:48+00:00mars 26th, 2018|Kvalitet och kompetens, Nyheter, startsida|Kommentarer inaktiverade för Ny version av jarnvagsjobb.se

Säkerhetsprövning av signaltekniska säkerhetsfunktionärer, FSJ begärt fortsatt uppskov

Efter FSJs styrelsemöte den 18 januari står helt klart att branschens uppfattning är att TRVs beslut angående säkerhetsprövning av signaltekniska säkerhetsfunktionärer är ohanterbart i sin nuvarande utformning. FSJ har, per den 18 januari, bett om ett möte med Trafikverket för att diskutera frågan ytterligare.

By |2017-01-20T08:28:59+00:00januari 20th, 2017|Kvalitet och kompetens, Nyheter, startsida|Kommentarer inaktiverade för Säkerhetsprövning av signaltekniska säkerhetsfunktionärer, FSJ begärt fortsatt uppskov

Mer attraktiv bransch och rätt kompetens

Vid det senaste styrelsemötet diskuterades de synpunkter som medlemmarna lämnade vid workshopen på stämman den 2 juni. Styrelsen beslutade att gruppen ska ta fram konkreta handlingsförslag på hur vi gör hela branschen mer attraktiv och en process för hur personal får rätt kompetens och kan utföra kvalitetssäkrade arbeten. Det senare ska utformas så att det kan [...]

By |2018-12-18T22:18:07+00:00september 1st, 2016|Kvalitet och kompetens, Nyheter|Kommentarer inaktiverade för Mer attraktiv bransch och rätt kompetens

Annonsera lediga jobb gratis

Järnvägsentreprenörerna driver webbplatsen järnvägsjobb.se som vänder sig till de som är intresserade av att arbeta i branschen. Den har information om lediga jobb, yrken och utbildningar. Alla medlemmar i Järnvägsentreprenörerna får annonsera gratis. Kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se om du vill annonsera eller ställa en fråga. Har ni många annonser kan ni publicera de själva eller utveckla en [...]

By |2018-12-18T22:18:07+00:00augusti 25th, 2016|Kvalitet och kompetens, Nyheter|Kommentarer inaktiverade för Annonsera lediga jobb gratis