About Ann-Charlotte

Denna skribent har ännu inte fyllt i någon information.
So far Ann-Charlotte has created 39 blog entries.

Trafikverket informerar om elsäkerhet

I och med den nya elsäkerhetslagen som träder i kraft 1 juli i år har Trafikverket uppdaterat information kring elsäkerheten: Kompetenskrav för personal som arbetar på och nära trafikverkets starkströmsanläggningar – TDOK 2014:0994 (pdf) Elsäkerhetsföreskrifter för arbete på eller nära järnvägsanknutna högspännings- eller värmeanläggningar – TDOK 2015:0223 (pdf) Här kan du läsa mer om elsäkerhet [...]

By | juni 27th, 2017|Nyheter, startsida|0 kommentarer

Anteckningar från JBS styrelsemöte 19 juni

Den 19 juni var det styrelsemöte i Järnvägsbranschens samverkansforum. Läs minnesanteckningarna (pdf)

By | juni 22nd, 2017|Nyheter, Samarbeten och grupper, startsida|0 kommentarer

Settler Rail AB och Lingonstjerna AB förvärvar Swedtrac Trafik AB

Settler Rail AB förvärvar två tredjedelar av Swedtrac Trafik AB inklusive det helägda dotterbolaget Underhållsbolaget Trafik AB med verksamhet i Hagalundsdepån, Solna. Den resterande tredjedelen förvärvas av Lingonstjerna AB, som ägs av Swedtrac Trafik AB:s hittillsvarande verksamhetschef och nye VD, P-O Malmgren. Swedtrac Trafiks och Underhållsbolaget Trafik AB, i Hagalund, har som sin huvudsakliga verksamhet [...]

By | juni 8th, 2017|Nyheter, startsida|0 kommentarer

Protokoll och minnesanteckningar från stämman och medlemsmötet den 30 mars

Nu finns protokoll från föreningens och bolagets stämma samt minnesanteckningar från medlemsmötet på hemsidan för dig som medlem. Kom ihåg att logga in och klicka sedan på "Möten".

By | maj 4th, 2017|Nyheter, startsida|0 kommentarer

JBS – ”Underhåll, punktlighet och planering – där är behovet av samverkan störst”

Sammanfattningen av de 150 personer som deltog på JBS resultatkonferens visar att samverkan är störst inom underhåll, punktlighet och planering. Läs hela artikeln här: JBS artikel april 2017.

By | april 19th, 2017|Nyheter, Samarbeten och grupper, startsida|0 kommentarer

FSJs stämma – TRVs satsning på järnvägsunderhåll

Vid årets medlemsmöte presenterade Anna Lundman och Sven Ödeen från TRV hur de kommande satsningarna på järnvägsunderhållet kommer att se ut. Du som medlem kan se hela presentationen som inloggad under "Möten".

By | april 3rd, 2017|Nyheter, startsida|0 kommentarer

FSJ ökar sina resurser med bransch-VD och kansliflytt till BI

FSJ flyttar sin kansliverksamheten till BI den 1 juni. Sveriges Byggindustrier kommer att satsa på järnvägen och tillhandahåller en branch-VD som kommer att arbeta 100 % med våra branchfrågor samt en kanslichefstjänst på 50 %. Nya hemvisten blir Storgatan 12. Rekryteringen av bransch-VD pågår.

By | april 3rd, 2017|Nyheter, startsida|0 kommentarer

Protokoll från stämman den 30 mars 2017

Torsdagen den 30 mars hölls medlemsmöte och stämma i Stockholm med Trafikverkets underhållschef Anna Lundman som gästföreläsare. Vid medlemsmötet presenterades FSJs flytt till BI och därmed förstärkning av Järnvägsentreprenörernas resurser med en heltidsanställda bransch-VD. På stämman valdes två nya ledamöter in. Anna Lundmans presentation av Trafikverkets kommande underhållssatsningar Läs protokollet (pdf)

By | april 2nd, 2017|Interna möten|0 kommentarer

Remiss uppdatering av teknisk beskrivning för Totalentreprenader

Senast den 27 april vill BI, i samarbete med TRV, ha in remissvar angående utveckling av mall för "Teknisk beskrivning för Totalentreprenader". För att se remissen i sin helhet inklusive bilagor logga in och klicka på "Remisser".

By | mars 27th, 2017|startsida|0 kommentarer

JBS styrelsemöte 9 mars

Läs minnesanteckningarna från JBS styrelsemöte den 9 mars här: JBS styrelsemöte 20170309 Minnesanteckningar.

By | mars 21st, 2017|Nyheter, Samarbeten och grupper, startsida|0 kommentarer