I och med den nya elsäkerhetslagen som träder i kraft 1 juli i år har Trafikverket uppdaterat information kring elsäkerheten:

Här kan du läsa mer om elsäkerhet på trafikverket.se