Settler Rail AB och Lingonstjerna AB förvärvar Swedtrac Trafik AB

Settler Rail AB förvärvar två tredjedelar av Swedtrac Trafik AB inklusive det helägda dotterbolaget Underhållsbolaget Trafik AB med verksamhet i Hagalundsdepån, Solna.

Den resterande tredjedelen förvärvas av Lingonstjerna AB, som ägs av Swedtrac Trafik AB:s hittillsvarande verksamhetschef och nye VD, P-O Malmgren.

Swedtrac Trafiks och Underhållsbolaget Trafik AB, i Hagalund, har som sin huvudsakliga verksamhet att utföra trafikuppdrag på järnväg och att underhålla spårgående maskiner, lok och vagnar. Idag har verksamheten 53 anställda och beräknas omsätta ca 65 MSEK.

Settler Rail tillhandahåller personella och maskinella resurser för järnvägsunderhåll och järnvägsentreprenader. Idag har verksamheten 40 anställda och beräknas omsätta ca 50 MSEK.

Tillsammans kommer företagsgruppen Settler Rail och Swedtrac Trafik ha drygt 90 anställda och omsätta ca 115 MSEK. Denna satsning ligger helt rätt i tiden enligt Settler Rails vd Robert Andersson:
”Under kommande år ökar anslagen till järnvägen kraftigt, vilket innebär att fler järnvägsfordon kommer i omlopp. Detta medför en ökad efterfrågan på resurser för såväl trafiktjänster som underhåll av fordon. Settler Rail blir tillsammans med Swedtrac Trafik en mer komplett leverantör till våra befintliga och nya kunder”.

Verksamheten övertas av de nya ägarna 1 augusti 2017.

By |2018-12-18T22:18:07+00:00juni 8th, 2017|Nyheter, startsida|Kommentarer inaktiverade för Settler Rail AB och Lingonstjerna AB förvärvar Swedtrac Trafik AB