Den 19 juni var det styrelsemöte i Järnvägsbranschens samverkansforum. Läs minnesanteckningarna (pdf)