Prioritera sektorer med samhällsviktig verksamhet när vaccineringen mot Covid-19 startat

Järnvägsbranschen är av MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap utpekad som en av de 12 prioriterade sektorer som driver samhällsviktig verksamhet. Föreningen Sveriges Järnvägsentreprenörer, FSJ vill därför göra Folkhälsomyndigheten uppmärksam på att järnvägsteknikerna som innehar nyckelkompetenser för att järnvägen ska fungera måste prioriteras. Läs FSJs pressmeddelande här

By |2020-12-15T16:11:38+00:00december 15th, 2020|Nyheter, Okategoriserade, startsida|Kommentarer inaktiverade för Prioritera sektorer med samhällsviktig verksamhet när vaccineringen mot Covid-19 startat

Tack alla medarbetare och kollegor inom Järnvägen!

Det hälsar FSJ:s styrelse idag i ett pressmeddelande via TT. 2020 har varit ett år på liv och död. Många har drabbats personligen, men alla har påverkats av den globala pandemi som har lamslagit vårt samhälle och faktiskt förändrat hur vi lever våra liv. Allra närmast covid-19 har Sveriges sjukvårdspersonal stått i givakt, och det [...]

By |2020-11-18T17:10:59+00:00november 18th, 2020|Nyheter, Okategoriserade, startsida|Kommentarer inaktiverade för Tack alla medarbetare och kollegor inom Järnvägen!

FSJ Säkerhetsgrupp 2020

Här kan du läsa anteckningarna från FSJ Säkerhetsgrupps möten under 2020. Minnesanteckningar 2020-02-26 Minnesanteckningar 2020-03-26 Minnesanteckningar 2020-04-28 Minnesanteckningar 2020-05-28 Minnesanteckningar 2020-06-17 Minnesanteckningar 2020-08-26 Minnesanteckningar 2020-09-30 Minnesanteckningar 2020-10-21 Minnesanteckningar 2020-11-18 Minnesanteckningar 2020-12-16

By |2021-03-02T08:55:11+00:00september 18th, 2020|Interna möten, Okategoriserade|Kommentarer inaktiverade för FSJ Säkerhetsgrupp 2020

Protokoll styrelsemöten 2019

Mötesprotokoll nr 1 Mötesprotokoll nr 2 Mötesprotokoll nr 3 Mötesprotokoll nr 5 Mötesprotokoll nr 6 Mötesprotokoll nr 7 Mötesprotokoll nr 8 Mötesprotokoll nr 9 Mötesprotokoll 4 konstituerande Protokoll årsstämma Föreningen 2019

By |2020-09-18T13:44:34+00:00september 18th, 2020|Interna möten, Okategoriserade|Kommentarer inaktiverade för Protokoll styrelsemöten 2019

Allvarligt läge-Beviljad Signalteknikerutbildning startar ej

Myndigheten för yrkeshögskolan har beviljat medel till tre YH-utbildningar för Signaltekniker/Järnvägstekniker med start höstterminen 2020–2021 men av dessa kommer endast Trafikverksskolans utbildning starta. Av den anledningen har FSJ skickat en framställan till Trafikverket med en vädjan om att ge Trafikverksskolan i uppdrag att stötta de andra utbildningsanordnarna. Framställan till Trafikverket

By |2020-06-03T14:53:51+00:00juni 3rd, 2020|Nyheter, Okategoriserade, startsida|Kommentarer inaktiverade för Allvarligt läge-Beviljad Signalteknikerutbildning startar ej

Stor satsning på Järnvägsunderhåll i hela landet!

På grund av coronapandemin och den kraftiga minskningen av resande som den medfört, kan utökade underhållsarbeten göras på järnväg utan att trafiken störs i så stor omfattning. Därför avsätter nu regeringen 720 miljoner kronor till järnvägsunderhåll, 120 mkr för att ersätta uteblivna banavgifter, 200 mkr för att öka/förbättra kapaciteten och 400 mkr för kostnadsökningar. regeringen.se/pressmeddelanden  

By |2020-06-03T14:44:54+00:00maj 19th, 2020|Nyheter, Okategoriserade, startsida|Kommentarer inaktiverade för Stor satsning på Järnvägsunderhåll i hela landet!