Marknad2023-11-10T10:49:39+00:00

Marknad

En förutsättning för att köparen av ny- och ombyggnadsprojekt och underhåll av järnväg ska ha tillgång till en fungerande leverantörsmarknad är att leverantörerna känner stort förtroende för köparen och dennes strategier.

Upphandlingskontrakten med Trafikverket är basen för flera av medlemmarnas verksamhet. Att skapa goda och konkurrensneutrala villkor i upphandlingsskedet är helt nödvändigt. Det är viktigt att alla aktörer får samma möjlighet att etablera verksamhet och få en sund tillväxt. För att kunna besluta om rätt investeringar i utrustning, maskiner och personal måste leverantörerna veta att det verkligen finns en öppen marknad på lång sikt och känna säkerhet inför denna marknads volymer och tidsplaner. FSJ anser att underhållet fortsatt ska upphandlas i konkurrens på en sund marknad med rättvisa förhållanden.

Ståndpunkter

För att kunna realisera regeringens vilja om en satsning på järnvägen samt för att möta transportköparnas och resenärernas behov av en punktlig järnväg så är det av största vikt att vi får en konkurrenskraftig och fungerande marknad. För att detta ska kunna uppnås har Trafikverket tillsammans med branschen påbörjat utvecklingen av nästa generations kontrakt med fokus på punktlighet, tillgänglighet och säkerhet i järnvägssystemet.

Mål

En förutsägbar och långsiktigt stabil marknad.

medlemspil

marknad_upphandling

Vi järnvägsentreprenörer har kapaciteten, om vi får chansen..

Under sommaren har järnvägen haft problem med allt från sprickor i rälsen till införandet av Trafikverkets nya planeringssystem som orsakat tågstopp samtidigt som Sverige har fokus på att öka trafiken på järnvägen. Att regeringen då väljer att omfördela medel från […]

Load More Posts