Kvalitet och kompetens2021-03-05T12:59:02+00:00

Kvalitet och kompetens

En av de största utmaningarna för Sveriges järnväg idag är det stora behovet av kompetensförsörjning och det behövs ett helhetsbegrepp för att säkra utbildningsmöjligheter och öka attraktiviteten till branschen. En trång sektor är även praktikplatser hos företagen.

Det är viktigt att de utbildningsinstitutioner som finns på ett bra sätt kan stödja branschens behov av kompetens inom BEST-området, vi behöver fler utbildningsplatser för att kunna svara upp mot de pensionsavgångar vi står inför.

Järnvägsentreprenörerna driver hemsidan järnvägsjobb.se som innehåller information om lediga jobb, utbildningar och yrken i branschen. Här har du som medlemsföretag  i FSJ möjlighet att annonsera ut lediga jobb utan kostnad. Sidan utvecklas kontinuerligt tillsammans med en kompetensgrupp sammansatt av branschföreträdare för hela järnvägsbranschen.

Ståndpunkter

Arbeta för att säkerställa branschens behov av utbildnings- och praktikplatser.

Mål

Det övergripande målet är att möjliggöra rekrytering av nya medarbetare till branschen. Därför verkar vi för att ett nationellt kompetenscenter för järnvägsutbildningar öppnas. Då kan vi få fler utbildningsplatser och fler behöriga järnvägstekniker. För att öka attraktionen till järnvägsbranschen arbetar vi för en sund bransch med rättvisa förhållanden för alla inklusive en säker arbetsmiljö.

medlemspil

kvalitet_kompetens

Möjlighet till alternativt genomförande av fortbildning av tillträdes-och trafiksäkerhetsfunktioner

Trafikverket beslutar att möjliggöra alternativt genomförande av fortbildning för tillträdes- och trafiksäkerhetsfunktioner enligt TDOK 2014:0230, enligt nedan angivna villkor. 2022-01-10 Undantag utbildning-sign

Load More Posts