Kvalitet och kompetens2018-12-19T14:44:09+00:00

Kvalitet och kompetens

Branschen behöver långsiktiga mål för kvalitetskraven, ett register över kompetens samt en certifiering. Branschen har också ett stort behov av rätt kompetens och behöver därför utveckla sin kompetensförsörjning. En trång sektor är praktikplatser hos företagen.

Det är viktigt att de utbildningsinstitutioner som finns på ett bra sätt kan stödja branschens behov av kompetens inom BEST-området.

Järnvägsentreprenörerna driver hemsidan järnvägsjobb.se som innehåller information om lediga jobb, utbildningar och yrken i branschen. Den här gruppen tillsammans ansvarar för webbplatsen. Den utvecklas kontinuerligt tillsammans med en kompetensgrupp sammansatt av branschföreträdare.

Ståndpunkter

Att säkerställa branschens behov av utbildnings- och praktikplatser.

Mål

Att undersöka branschens behov av kompetenser. Säkerställa att utbildningsinstanser kan leverera. Ge utrymme för praktik hos Järnvägsentreprenörernas medlemmar.

medlemspil

kvalitet_kompetens

Ny version av jarnvagsjobb.se

Lanseringen av nya jarnvagsjobb.se är en pusselbit i det långsiktiga arbetet kring kompetensförsörjning som vi inlett tillsammans inom branschen. Sajten innehåller funktioner som lediga jobb, yrkesbeskrivningar och utbildningar. Precis som tidigare kan ditt företag lägga in de tjänster som […]

Säkerhetsprövning av signaltekniska säkerhetsfunktionärer, FSJ begärt fortsatt uppskov

Efter FSJs styrelsemöte den 18 januari står helt klart att branschens uppfattning är att TRVs beslut angående säkerhetsprövning av signaltekniska säkerhetsfunktionärer är ohanterbart i sin nuvarande utformning. FSJ har, per den 18 januari, bett om ett möte med Trafikverket för […]

Load More Posts