Kvalitet och kompetens2021-03-05T12:59:02+00:00

Kvalitet och kompetens

En av de största utmaningarna för Sveriges järnväg idag är det stora behovet av kompetensförsörjning och det behövs ett helhetsbegrepp för att säkra utbildningsmöjligheter och öka attraktiviteten till branschen. En trång sektor är även praktikplatser hos företagen.

Det är viktigt att de utbildningsinstitutioner som finns på ett bra sätt kan stödja branschens behov av kompetens inom BEST-området, vi behöver fler utbildningsplatser för att kunna svara upp mot de pensionsavgångar vi står inför.

Järnvägsentreprenörerna driver hemsidan järnvägsjobb.se som innehåller information om lediga jobb, utbildningar och yrken i branschen. Här har du som medlemsföretag  i FSJ möjlighet att annonsera ut lediga jobb utan kostnad. Sidan utvecklas kontinuerligt tillsammans med en kompetensgrupp sammansatt av branschföreträdare för hela järnvägsbranschen.

Ståndpunkter

Arbeta för att säkerställa branschens behov av utbildnings- och praktikplatser.

Mål

Det övergripande målet är att möjliggöra rekrytering av nya medarbetare till branschen. Därför verkar vi för att ett nationellt kompetenscenter för järnvägsutbildningar öppnas. Då kan vi få fler utbildningsplatser och fler behöriga järnvägstekniker. För att öka attraktionen till järnvägsbranschen arbetar vi för en sund bransch med rättvisa förhållanden för alla inklusive en säker arbetsmiljö.

medlemspil

kvalitet_kompetens

Järnvägen schemalagt i skolan!

Arbetsmarknadskunskap bidrar till att minska glappet på arbetsmarknaden genom att öka ungas kunskap om sina framtida jobbmöjligheter. De pratar om var jobben finns och vilka vägar som leder dit. Tillsammans med JBS kommer FSJ  även i år att delta på […]

Load More Posts