Kompetensförsörjning2023-09-27T14:57:29+00:00

Kompetensförsörjning

En av de största utmaningarna för Sveriges järnväg idag är det stora behovet av kompetensförsörjning. FSJ anser att det behövs ett helhetsgrepp för att säkra utbildningsmöjligheter och öka attraktiviteten till branschen och arbetar därför aktivt inom branschinitiativet JBS, Järnvägsbranschens samverkansforum. En trång sektor är även praktikplatser hos företagen som är viktiga för att öka attraktionen till de järnvägstekniska yrkena.

Det är viktigt att de utbildningsanordnare som driver järnvägstekniska utbildningar har rätt förutsättningar för att kunna stödja branschens behov av kompetens inom BEST-området, vi behöver fler utbildningsplatser spridda över hela Sverige för att kunna svara upp mot de pensionsavgångar vi står inför. Därför arbetar FSJ aktivt inom Järnvägscollege verksamhet, som kommer vara en länk mellan utbildningsanordnare och branschen.

Järnvägsentreprenörerna driver hemsidan järnvägsjobb.se som innehåller information om lediga jobb, utbildningar och yrken i branschen. Här har du som medlemsföretag i FSJ möjlighet att annonsera ut lediga jobb utan kostnad. Sidan utvecklas kontinuerligt tillsammans med branschföreträdare för hela järnvägsbranschen. Följ gärna järnvägsjobb på sociala medier; FB, Instagram och Linkedin och hjälp oss i attraktivitetsarbetet!

Ståndpunkter

Arbeta för att säkerställa branschens behov av utbildnings- och praktikplatser.

Mål

Övergripande mål är att möjliggöra rekrytering av nya medarbetare till branschen genom att verka för fler utbildningsplatser som ger behöriga järnvägstekniker. För att öka attraktionen till järnvägsbranschen arbetar vi för en sund bransch med rättvisa förhållanden för alla inklusive en säker arbetsmiljö.

medlemspil

kvalitet_kompetens

Positivt resultat för YH-utbildningar med inriktning järnväg

En av de största utmaningarna för Sveriges järnväg idag är det stora behovet av kompetensförsörjning därför välkomnar Föreningen Sveriges Järnvägsentreprenörer, FSJ Norrbottens satsning på järnvägsutbildningar. MYH har tilldelat Luleå kommun tre utbildningar som är viktiga för Sveriges järnvägs utveckling; Bantekniker, […]

Load More Posts