Kvalitet och kompetens2018-12-19T14:44:09+00:00

Kvalitet och kompetens

Branschen behöver långsiktiga mål för kvalitetskraven, ett register över kompetens samt en certifiering. Branschen har också ett stort behov av rätt kompetens och behöver därför utveckla sin kompetensförsörjning. En trång sektor är praktikplatser hos företagen.

Det är viktigt att de utbildningsinstitutioner som finns på ett bra sätt kan stödja branschens behov av kompetens inom BEST-området.

Järnvägsentreprenörerna driver hemsidan järnvägsjobb.se som innehåller information om lediga jobb, utbildningar och yrken i branschen. Den här gruppen tillsammans ansvarar för webbplatsen. Den utvecklas kontinuerligt tillsammans med en kompetensgrupp sammansatt av branschföreträdare.

Ståndpunkter

Att säkerställa branschens behov av utbildnings- och praktikplatser.

Mål

Att undersöka branschens behov av kompetenser. Säkerställa att utbildningsinstanser kan leverera. Ge utrymme för praktik hos Järnvägsentreprenörernas medlemmar.

medlemspil

kvalitet_kompetens

Mer attraktiv bransch och rätt kompetens

Vid det senaste styrelsemötet diskuterades de synpunkter som medlemmarna lämnade vid workshopen på stämman den 2 juni. Styrelsen beslutade att gruppen ska ta fram konkreta handlingsförslag på hur vi gör hela branschen mer attraktiv och en process för hur personal får […]

Annonsera lediga jobb gratis

Järnvägsjobb - lediga jobb inom järnvägen

Järnvägsentreprenörerna driver webbplatsen järnvägsjobb.se som vänder sig till de som är intresserade av att arbeta i branschen. Den har information om lediga jobb, yrken och […]

Load More Posts