Kvalitet och kompetens2021-03-05T12:59:02+00:00

Kvalitet och kompetens

En av de största utmaningarna för Sveriges järnväg idag är det stora behovet av kompetensförsörjning och det behövs ett helhetsbegrepp för att säkra utbildningsmöjligheter och öka attraktiviteten till branschen. En trång sektor är även praktikplatser hos företagen.

Det är viktigt att de utbildningsinstitutioner som finns på ett bra sätt kan stödja branschens behov av kompetens inom BEST-området, vi behöver fler utbildningsplatser för att kunna svara upp mot de pensionsavgångar vi står inför.

Järnvägsentreprenörerna driver hemsidan järnvägsjobb.se som innehåller information om lediga jobb, utbildningar och yrken i branschen. Här har du som medlemsföretag  i FSJ möjlighet att annonsera ut lediga jobb utan kostnad. Sidan utvecklas kontinuerligt tillsammans med en kompetensgrupp sammansatt av branschföreträdare för hela järnvägsbranschen.

Ståndpunkter

Arbeta för att säkerställa branschens behov av utbildnings- och praktikplatser.

Mål

Det övergripande målet är att möjliggöra rekrytering av nya medarbetare till branschen. Därför verkar vi för att ett nationellt kompetenscenter för järnvägsutbildningar öppnas. Då kan vi få fler utbildningsplatser och fler behöriga järnvägstekniker. För att öka attraktionen till järnvägsbranschen arbetar vi för en sund bransch med rättvisa förhållanden för alla inklusive en säker arbetsmiljö.

medlemspil

kvalitet_kompetens

Akut brist på järnvägstekniker 1 700 behövs inom fem år

– Den regering som tillträder efter höstens politiska vakuum måste ge Trafikverket ett övergripande ansvar för kompetensförsörjningen till järnvägsyrken. Utan tillräckligt många bantekniker, eltekniker, signaltekniker och spårsvetsare blir det svårt att uppnå den nationella transportplanens ambitioner och vårt mål att […]

Ny version av jarnvagsjobb.se

Lanseringen av nya jarnvagsjobb.se är en pusselbit i det långsiktiga arbetet kring kompetensförsörjning som vi inlett tillsammans inom branschen. Sajten innehåller funktioner som lediga jobb, yrkesbeskrivningar och utbildningar. Precis som tidigare kan ditt företag lägga in de tjänster som […]

Load More Posts