Arbetsmiljö och säkerhet2018-12-18T22:18:05+00:00

Arbetsmiljö och säkerhet

Vi arbetar för nollvisionen. Ingen ska förolyckas eller bli svårt skadad i sitt arbete. Vi arbetar för ett systematiskt och branschgemensamt säkerhetsarbete. Framgångs­faktorer är öppenhet och transparens, en vilja att lära och utvecklas samt att bidra till en gemensam kultur kring arbetsmiljön.

Järnvägsentreprenörerna verkar för att Transportstyrelsen tar fram regler som är så heltäckande som möjligt och att entreprenörerna bara ska behöva komplettera med rent företagsspecifika regler. Inom Järnvägsentreprenörerna finns ett kunnigt och effektivt nätverk för kunskapsöverföring. Vi har tillsammans möjlighet att påverka utvecklingen.

För att upprätthålla den höga säkerheten behöver utvecklingen inom säkerhetsområdet hela tiden analyseras och nödvändiga åtgärder vidtas. Vi har regelbundna träffar med säkerhetsansvariga på Trafikverket och Transportstyrelsen.

 

 

 

medlemspil

sakterhet_arbetsmiljo

Uppdatering av TTJ 1 juni 2018

Från och med den 1 juni 2018 kommer ett antal moduler i TTJ, Trafikverkets bestämmelser för järnväg, (TDOK 2015:0309) att ersättas  med en ny utgåva. En detaljerad lista på vilka ändringar som införs finner du här: Trafikverket

Incidents och olycksrapportering

FSJ och Trafikverket har en överenskommelse om att medlemsföretag ska ansluta sig till den gemensamma incidents och olycksrapporteringen för personal som arbetar i spåranläggning. Nu kan du som är medlem logga in på medlemssidorna och se utfallet för 2017.

Load More Posts