Från och med den 1 juni 2018 kommer ett antal moduler i TTJ, Trafikverkets bestämmelser för järnväg, (TDOK 2015:0309) att ersättas  med en ny utgåva. En detaljerad lista på vilka ändringar som införs finner du här: Trafikverket