Information om behandling av personuppgifter

Den 25 maj träder den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Därför vill vi informera dig om hur vi hanterar personuppgifter inom FSJ. För oss är personlig integritet viktigt. Det är viktigt att du kan känna dig trygg med hur dina personuppgifter behandlas hos oss.

Som ett led i medlemskapet i FSJ görs årligen en insamling av medlemsuppgifter. I samband med insamling av dessa uppgifter lämnar medlemsföretagen även in personuppgifter i form av främst kontaktuppgifter till kontaktpersoner. Insamlingen av dessa uppgifter är nödvändig för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden gentemot medlemsföretagen.

Personuppgifterna kan komma att behandlas i system som är tillgängliga för hela Svenskt Näringsliv med ingående medlemsorganisationer. De enda som har tillgång till dessa gemensamma system är behöriga användare.

Vi behandlar personuppgifterna för att informera om bland annat nyheter, events och liknande. Uppgifterna kan också komma att behandlas för att utveckla verksamheten. Till detta kommer att vi kan komma att behandla personuppgifterna för att uppfylla skyldigheter enligt lag.

Vi behandlar i huvudsak ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer och din befattning. Om FSJ skulle behandla dina personuppgifter för något ändamål som kräver ditt samtycke kommer vi att inhämta det i förväg. Vissa personuppgifter kan vara obligatoriska att behandla, t.ex. för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter med anledning av företagets medlemskap i FSJ, eller för att kunna tillhandahålla en tjänst eller fullgöra en annan begäran från dig.

Personuppgifterna sparas till dess att åtaganden som behandlingen grundar sig på inte längre kräver behandling.

 

By |2018-12-18T22:18:07+00:00maj 24th, 2018|Nyheter, Nyhetsbrev, startsida|Kommentarer inaktiverade för Information om behandling av personuppgifter