Train & Rail – Ny samlingsplats för branschen

Den 25–27 april 2023 är det äntligen dags för järnvägsbranschen att mötas i Stockholm. Tre fullspäckade dagar, med fackmässa, seminarier, möten i regi av branschens organisationer, debatter och kvällsaktiviteter som tillsammans skapar energi och fördjupade kontakter för att öka järnvägens konkurrenskraft.

Train & Rail arrangeras av Stockholmsmässan i samarbete med Swedtrain och branschens ledande organisationer som till exempel Tågföretagen, Swerig, FSJ, NJS, Svensk Kollektivtrafik och Spårvagnsstäderna.

Behovet av att samlas kring järnvägsbranschens framtidsfrågor, samhällsnytta och pågående projekt har aldrig varit större. Därför har Swedtrain, tillsammans med Stockholmsmässan och branschens samlande aktörer tagit initiativ till en ny mötesplats i Stockholm, där digitalisering, hållbarhet, samverkan och teknikutveckling ska lägga plattformen för en ökad konkurrenskraft och mer effektiv upphandling, produktion, konstruktion och underhåll.

Train & rail är mer än en mässa – målet är att med mötesplatsen i centrum, skapa debatt, underlätta för nya kontakter, affärer och att driva utvecklingen i riktning mot ett mer hållbart resande och fler transporter med järnväg såväl inför, under som efter mässan. Några av de utmaningar som kräver gemensamma lösningar är:

 

  • Samhällsnytta och energieffektivitet. Det svenska sättet att beräkna samhällsnyttan av tidsvinster i trafiken gynnar inte järnvägen, trots att järnvägen är vårt mest energieffektiva transportslag.

 

  • Det är kapacitetsbrist på spåren, som delvis går att bygga bort, exempelvis med nya höghastighetsjärnvägar som gör att nuvarande stambanor kan användas till gods- och lokaltrafik. Men också digitalisering och bättre trafikplanering skulle göra stor skillnad.

 

  • Underhållsskulden.Vi måste börja beta av underhållsskulden på järnvägen. Underhåll är en förhållandevis billig investering och dessutom ett miljövänligt sätt att öka kapaciteten.

 

  • Digitaliseringen av järnvägen är i gång, men mer krävs för att nå hela vägen.

 

  • En viktig framtidsinvestering är ett smartare signalsystem som ökar tillgängligheten. ERTMS är ett EU-gemensamt signalsystem som driver på digitalisering inom järnvägen och är en förutsättning för höghastighetsjärnvägar och framtida automation.
  • En ny generation järnvägare. Kompetensförsörjningen måste säkras när ingenjörer, mekaniker och andra kärnresurser i flera företag går i pension.
  • Offentliga upphandlingar. Det krävs mer innovationsupphandling och andra typer av upphandlingar som premierar ny teknik och nya lösningar, inte minst för att ytterligare stärka järnvägens roll i Sveriges nödvändiga klimatomställning.

 

  • Alternativ finansiering. Vi måste våga föreslå projekt som finansieras på andra sätt än i den vanliga budgeten. Låna pengar, skapa separata intäktsströmmar eller låt privata aktörer bygga och äga infrastruktur.

 

Läs gärna mer på www.trainrail.se

By |2022-12-05T14:07:18+00:00maj 16th, 2022|Branschevents, Nyheter, startsida|Kommentarer inaktiverade för Train & Rail – Ny samlingsplats för branschen