Nyheter2018-12-18T22:18:06+00:00

Nyheter

Årsstämma FSJ 2018

Du måste vara inloggad för att se innehållet på denna sida.

FSJ:s Säkerhetsgrupp

Varje månad träffas Säkerhetsgruppen inom FSJ och diskuterar viktiga händelser och frågeställningar inom arbetsmiljö och säkerhet. Du som är medlem kan logga in på medlemssidorna och läsa minnesanteckningarna från deras senaste möte.

Settler Rail AB och Lingonstjerna AB förvärvar Swedtrac Trafik AB

Settler Rail AB förvärvar två tredjedelar av Swedtrac Trafik AB inklusive det helägda dotterbolaget Underhållsbolaget Trafik AB med verksamhet i Hagalundsdepån, Solna.

Den resterande tredjedelen förvärvas av Lingonstjerna AB, som ägs av Swedtrac Trafik AB:s hittillsvarande […]

Protokoll och minnesanteckningar från stämman och medlemsmötet den 30 mars

Nu finns protokoll från föreningens och bolagets stämma samt minnesanteckningar från medlemsmötet på hemsidan för dig som medlem. Kom ihåg att logga in och klicka sedan på ”Möten”.

JBS – ”Underhåll, punktlighet och planering – där är behovet av samverkan störst”

Sammanfattningen av de 150 personer som deltog på JBS resultatkonferens visar att samverkan är störst inom underhåll, punktlighet och planering. Läs hela artikeln här: JBS artikel april 2017.

FSJs stämma – TRVs satsning på järnvägsunderhåll

Vid årets medlemsmöte presenterade Anna Lundman och Sven Ödeen från TRV hur de kommande satsningarna på järnvägsunderhållet kommer att se ut. Du som medlem kan se hela presentationen som inloggad under ”Möten”.

FSJ ökar sina resurser med bransch-VD och kansliflytt till BI

FSJ flyttar sin kansliverksamheten till BI den 1 juni. Sveriges Byggindustrier kommer att satsa på järnvägen och tillhandahåller en branch-VD som kommer att arbeta 100 % med våra branchfrågor samt en kanslichefstjänst på 50 %. Nya hemvisten blir Storgatan […]

Load More Posts