FSJ välkomnar att Trafikverket får uppdrag att se över sina upphandlingsformer

Vi inom svenskt järnvägsunderhåll finner dagens pressmeddelande från Regeringen, vilket antyder obalanserad budgivning och kostnadsökningar inom svenskt järnvägsunderhåll, som en direkt missuppfattning av Regeringen.
– Vi välkomnar givetvis att Trafikverket får ännu ett uppdrag att se över sina upphandlingsformer, vilket alla inom järnvägsbranschen ser som positivt, och där vi givetvis hoppas erbjudas möjligheten att bidra på ett konstruktivt sätt i enlighet med det vi redan framfört i våra remissvar till SoU 2020:18, säger ordförande i FSJ.

Vi konstaterar för övrigt att svensk järnväg slår rekord i punktlighet (fakta) och att varje utredning som hittills genomförts över åren har visat att upphandling på en öppen marknad i konkurrens leder till bäst resultat (referens VTI:s resultat) och att reformen om konkurrensutsättning varit lyckosam. Likväl konstaterar vi att Trafikverket, som varande expertmyndighet, upprepade gånger påtalat det olämpliga i att både vara beställare och utförare, vilket den nuvarande Regeringen vill att Trafikverket ska vara.

Svenskt järnvägsunderhåll har ända sedan 2000, när processen att konkurrensutsätta järnvägsunderhållet påbörjades, utretts utifrån om respektive Regering varit för en konkurrensutsättning eller emot en sådan. Detta är inte en hållbar situation för svensk järnväg.

Trafikverket upphandlar järnvägsunderhåll till lägst pris som utvärderingskriterium med syfte att nyttja underhållskontrakten och beställa arbeten utifrån järnvägens behov och slitage medan Regeringen och RiR hävdar att det är kostnadsökningar – hur går det ihop??

 

By |2021-01-29T15:36:06+00:00januari 29th, 2021|Nyheter, Okategoriserade, startsida|Kommentarer inaktiverade för FSJ välkomnar att Trafikverket får uppdrag att se över sina upphandlingsformer