Bättre underlag för upphandling

Marknads- och upphandlingsgruppen koncentrerar sig på det framträdande önskemålet från medlemmarna i FSJ att upphandlingsunderlagen måste förbättras. De försöker påverka genom att delta i olika workshops och projekt tillsammans med Trafikverket.

Inom ramen för Marknad- och upphandlingsgruppen har föreningen infört en policy mot mutor och korruption som gäller samtliga medlemmar. Förslaget på att införa en policyn lades fram och antogs som stadgeändring vid extrastämman den 11 november 2016.

By |2017-12-20T13:17:01+00:00september 1st, 2016|Marknad och upphandling, Nyheter|Kommentarer inaktiverade för Bättre underlag för upphandling