12 september var det styrelsemöte med Järnvägsbranschens  samverkansforum. Läs minnesanteckningarna